Fiskebåt vid övergiven kaj

Fiskebåt vid övergiven kaj

Fiskebåt vid övergiven kaj

Fiskebåten SD 454 har legat vid det nedlagda pappersbrukets kaj i Vargön ett par månader nu och tanken är nog att hon skall övervintra här. Kajen är lång så det finns plats för många fler båtar om nu fler kommer på den idén. I pappersbrukets ungdom i slutet på1800-talet var tillgången till Göta älv som transportled avgörande och ångbåtarna la vid kajen med sin last av timmer. Fartygen ombesörjde också transport av de färdiga produkterna via Göta älv till bland annat Göteborg. Efterhand ersattes ångfartygen av dieseldrivna fartyg men Göta älv var fortfarande väldigt betydelsefull som transportled. På senare tid blev biltransporterna allt viktigare och stora ytor fanns avsatta i anslutning till den långsträckta kajen för allt timmer bruket slukade. Här finns bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/8,0