Järnvägsbron i Nossebro

Järnvägsbron i Nossebro

Järnvägsbron i Nossebro

Det är snart femtio år sedan något tåg körde över den gamla järnvägsbron över Nossan i Nossebro. Numera används den som gångbro och utgör ett karaktäristiskt landmärke i Nossebro. Bron byggdes i slutet av 1800-talet i samband med tillkomsten av den smalspåriga järnvägen Västergötland-Göteborgs Järnvägar, VGJ, och invigdes samtidigt som järnvägen invigdes i januari år 1900. Bron är byggd i en för den tiden typisk stil och man kan se många liknande broar längs nerlagda järnvägar från den tiden. I bakgrunden kan man se den ljusgröna brandstationen med sitt höga torn, som används för att hänga upp brandslangar på tork. Vattnet i Nossan flyter stilla fram och snön som föll i början på veckan ligger kvar på ställen där solen inte kommit åt. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/10