Fyra vattenskotrar i Karls grav

Fyra vattenskotrar i Karls grav

Fyra vattenskotrar i Karls grav

Fyra hästkraftsstinna vattenskotrar har precis slussat i Brinkebergskulles sluss och fyra ystra förare fortsätter nu söderut på nya äventyr genom den grävda kanalen Karls grav. Om man skall vara väldigt nogräknad är det inte helt säkert att dom vid varje tillfälle håller sig till den hastighetsbegränsning som råder i kanalen. Trollhätte kanal sträcker sig från Göteborg till Vänersborg och möjliggör viktiga leveranser till många kustnära företag vid Vänern. Trollhätte kanal är 82 km lång varav 10 km är grävd eller sprängd kanal. På resan passeras 12 broar varav tre är fasta. Nivåskillnaden mellan västerhavet och Vänern är 44 meter och det klaras av med sex slussar, Ströms sluss i Lilla Edet, fyra slussar i Trollhättan samt Brinekbergskulles sluss i Vänersborg. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/6,3