Goliath och Luto i Vänersborg

Goliath och Luto i Vänersborg

Goliath och Luto i Vänersborg

Bogserbåtarna Golaith och Luto tar en välförtjänt paus i Vänersborgs hamn efter dom bogserat upp pråmen Kanalia genom Göta älv och Trollhätte kanal. Kanalia ligger en bit bort vid kajen och ombord finns en 16-axlad låglastare, som är lastad med en stor och tung maskin. Det blåser rejält under dagen och den vidare transporten över Vänern till Lidköping får anstå ett dygn tills vinden mojnat. En transport med en flatbottnad pråm över ett vindpinat Vänern är något som gärna kan anstå om det inte är absolut nödvändigt. Vid det södra inloppet till hamnen fanns tidigare en över 100 år gammal järnvägsbro, Tyska bron. På grund av Trafikverkets totala misskötsel av järnvägsbron fick den helt monteras ner och järnvägstrafiken på den sträckningen är inställd tills vidare. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/10