Helges för

Helges för

Helges för

Lastfartyget Helge har liksom dom flesta andra moderna fartyg en bulb i stäven. Det är en strömlinjeformad utbuktning av stäven, som skapar ett vågsystem för att minska fartygets eget vågsystem. Man kallar det för en stävbulb eller bulbstäv, båda varianterna förekommer. Helge har också ett rostigt ankare på båda sidor om fören. Ofta ligger denna typ av fartyg vid en kaj men ibland behöver man ankra upp ute på fritt vatten och då behövs givetvis ett ankare. Den vita cirkeln under ankaret anger att fartyget har bogpropellrar, vilket avsevärt underlättar manövreringen. Det vita strecken med siffror anger djupgåendet på fartyget och med hjälp av dom kan man avgöra hur tungt lastat fartyget är. Den vita markeringen till höger om djupmarkeringen visar att fartyget har en bulb i stäven. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/4,5