Lexus i Trollhättans översta sluss

Lexus i Trollhättans översta sluss

Lexus i Trollhättans översta sluss

Den fullastade kemtankern Lexus glider långsamt och majestätiskt in i Trollhättans översta sluss. Lexus är en regelbunden återkommande gäst i Trollhätte kanal och den här lasten skall till Karlstad. Lexus är ett för Trollhätte kanal fullvuxet fartyg med sina 87,8 meter i längd och 13,4 meter i bredd och det är precis vad nuvarande slussar från 1916 klarar av. Marginalerna är bara någon decimeter i bredd och något mer i längdledd men den rutinerade lotsen styr med säker hand fartyget på plats. Nya och större slussar är under planering med byggstart så snart sträckningen av de nya slusslederna är klara. När Lexus är fullastad ligger hon helt horisontellt i vattnet men när hon går tillbaka och är utan last ligger fören ungefär en meter högre än aktern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/6,3