Stampens kvarn

Stampens kvarn

Stampens kvarn

Vid Stampens kvarn forsar vattnet fram i god fart och vid dammluckorna under gångbron skummar vattnet duktigt. Jonas Alströmer lät bygga Stampens kvarn år 1727 och den var en så kallad klädesstamp, det vill säga stora trähammare bearbetade det våta yllet så att det filtade sig. Alingsås var på den tiden på väg att bli en betydande textilstad men på 1760-talet omvandlades kvarnen till en mjölkvarn, detta också på initiativ av Jonas Alströmer. På 1890-talet byggdes kvarnen om till nuvarande storlek och utseende. Ursprungligen drevs kvarnen av ett vattenhjul men på grund av den låga fallhöjden installerades i slutet av 1800-talet två turbiner och dessa kompletterades senare med elektriska motorer. Kvarnen var i drift farm till 1976 och används idag som kulturcentrum. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/8,0