Mossbevuxen stenmur

Mossbevuxen stenmur

Mossbevuxen stenmur

Stenmuren löper genom terrängen i storskogen och går nästan parallellt med grusvägen. Den går i stort sett rakt fram men anpassar sig efter markkonturen. Stenarna i muren har säkert hämtats från närliggande marker och sammanfogats enbart med människokraft under stora vedermödor. Stenarna är nästan helt övervuxna av en intensivt grön mossa. Stenmurens ursprungliga funktion var att avgränsa jordbruksskiften eller som inhägnad för djur. Det finns ett allmänt skydd i hela landet för stenmurar i jordbruksmark. Skyddet innebär ett förbud att bedriva verksamhet eller göra någonting som kan skada stenmuren. Skyddet gäller om minst en sida av muren gränsar till jordbruksmark. Skyddet gäller inte för men den delen av muren som är belägen i skogsmark. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/2,8