Mother Tree

Mother Tree

Mother Tree

Den sista installationen längs ljusslingan vid Lights in Alingsås 2019 kallas Mother Tree och för den installationen ansvarar Jim Farula från Sverige. Ett stort och gammalt träd är belyst och stammen och rötterna spelar en framskjuten roll i installationen. Det sägs att träden kan kommunicera med varandra med hjälp av rötterna. Ljuset på stammen och det tänkta rötterna varierar i färg och symboliserar olika sinnesstämningar och allt eftersom antar det angränsande trädet samma ljus. Trädet som belyst har varit föremål för ljussättning under tidigare upplagor av Lights och är inte vilket träd som helst. Trädet planterade av de första eleverna som tog realen i Alingsås. Tittar man väldigt noga upp i trädets lövverk kan man se ansiktet, som projicera mot lövverket. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2019.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 5 s och f/6,3