Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Motorloket HBA2 lämnar Kvanabo

Trafiksäsongen är över för Anten Gräfsnäs Järnväg, AGJ, och många nöjda passagerare har passat på att åka på den gamla smalspåriga järnvägen. AGJ har lyckats bevara 12 kilometer av den gamla Västgötabanan, som ursprungligen gick mellan Göteborg och Skara. Järnvägen invigdes ursprungligen 1900 och sista tåget gick 1970. Under den varma och torra sommaren har ångloken fått vila på grund av allt för stor brandrisk från glödande kol och istället har motorloket HBA2 fått tjänstgöra på ett förtjänstfullt sätt. Loket levererades ursprungligen till Hällefors bruk 1957 och var ett industrilok. På bilden har HBA2 med vagnar precis lämnat Kvarnabo och är på väg norrut mot Gräfsnäs. Observera semaforen som står på ”fel” sida på grund av dåliga siktförhållanden. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/205 s och f/5,6