Olidans kraftstation

Olidans kraftstation

Olidans kraftstation

Olidans kraftstation i Trollhättan var statens första vattenkraftverk och länge det största. Kraftstationen byggdes med början från år 1906 i tre etapper med röd granit från Vätö i Uppland för att smälta in i landskapet i Göta älvs fallfåra. Röd granit var ett populärt byggnadsmaterial på den tiden och både Riksdagshuset och Kungliga Operan i Stockholm är byggda av samma material. Arkitekten bakom bygget var Erik Josephson och det fraktades över 1000 ton huggen sten med båt till Trollhättan. Förutom själva kraftverket byggdes också dammar, inloppskanaler och en intagsbyggnad ovanför kraftstationen. Bygget var en expansiv tid för det som en gång var en liten såg- och kvarnby och som kom att utvecklas till staden Trollhättan. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/5,0