San Remo lämnar Vänersborg

San Remo lämnar Vänersborg

San Remo lämnar Vänersborg

Lastfartyget San Remo från Kingston kan äntligen lämna Vänersborg en gråmulen novemberdag för att fortsätta sin färd mot Hällekis. Fartyget har av okänd orsak legat förtöjd vid väntbryggan alldeles söder om Tyska bron i Vänersborg i 6,5 timmar. Maskinen på fartyget var avstängd under en tid när hon låg vid väntbryggan. Fartyget är en riktig veteran och har hunnit avverka hundratusentals sjömil. Hon är byggt 1965 och är 72 meter lång och 11,31 meter bred. I Hällekis vid foten av Kinnekulle fanns tidigare en cementfabrik men den las ner 1979. Idag är dom största tillverkningsindustrierna i Hällekis Paroc, som tillverkar isoleringsmaterial i stenull och Svenska foder, som tillverkar djurfoder, samt Kernfast. I Hällekis hamn, som egentligen heter Hönsäters hamn, lossas och lastas foder och sten. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Valday passerar Tyska bron

Valday passerar Tyska bron

Valday passerar Tyska bron

Valday med sitt blå skrov är på väg in i Vänersborgs hamn och passerar precis den uppfällda järnvägsbron, som också kallas Tyska bron. Den låga eftermiddagssolen lyser på fartygets babordssida, som blänker av dom varma solstrålarna. Dalbobron står redan i uppfällt läge och en kort stund senare passerar fartyget också den bron. När Valday har lagt Dalbobron bakom sig är det öppet vatten på Vänern som väntar innan fartyget når fram till Kristinehamn där hon skall lossa sin last. I Vänersborg har det varit lotsbyte och lotsen som varit behjälplig med framförandet genom Göta älv och Trollhätte kanal från Lilla Edet går nu av och ersätts med lotsen som är med fram till Kristinehamn. Valday är byggt 1996 och är 81,86 meter långt och 11,1 meter brett. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Övergiven betongvägg

Övergiven betongvägg

Övergiven betongvägg

Betongväggen är två hela våningsplan hög trots det sägs det att man har rivit fabriksbyggnaden vid pappersbruket i Vargön strax efter det bruket las ner 2008. I verkligheten verkar man bara ha rivit överdelen av fabriksbyggnaden men struntat i att riva den besvärligare grunden. Byggnaden var gjord i flera olika nivåer och det är än idag lätta att se en mängd olika plan. Idag återstår en gigantisk betongruin bestående av tusentals kubikmeter svårbearbetade och armerade betong. Skall man använda området kommer det att krävas en enorm arbetsinsats till en mycket hög kostnad innan man kan bygga något nytt på platsen. Pappersbruket har månghundraåriga anor och startades redan 1872 av bröderna Ericson. Bruket har genom åren haft flertalet olika ägare och siste ägaren var Holmens AB. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)