Peneplan vid Nordkroken

Peneplan vid Nordkroken

Peneplan vid Nordkroken

Berg utsätts ständigt för nedbrytande krafter och när vatten fryser i bergens sprickor vittrar berget långsamt. När berg vittrar sönder och resterna avsätter sig på botten av haven tillsammans med organiskt material bildas nya berg, man säger att det sker en sedimentering. Vid Nordkroken alldeles utanför Vargön blev den en nästan helt plan urbergsyta, ett så kallat peneplan. Här kan man promenera på en flera fotbollsplaner stor plan bergsyta. Detta peneplan är grunden till stora delar av västgötaslätten runt Halle- och Hunneberg. Det plana urberget har klarat sig från att deformeras av väder och vind med undantag från de långa räfflor, som isen under istiden skapade. I bakgrunden syns Halleberg, som stupar brant i Vänersborgsviken i Vänern. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/16