Pinta i Trollhättan

Pinta i Trollhättan

Pinta i Trollhättan

Innan det lite drygt 82 meter långa lastfartyget Pinta dök upp i den sprängda Bergskanalen i Trollhättan hade fartyget till synes utan anledning legat stilla i Vänersborgs hamn under fredag förmiddag. Fartyget var lastat med massaved och det är inget man hanterar i Vänersborgs hamn. Järnvägstrafiken var under fredag förmiddag inställd mellan Göteborg och Uddevalla på grund av arbetet med en järnvägsbro och det kan med stor sannolikhet varit Tyska bron i Vänersborg. Det kan förklara varför tre fartyg låg stilla och väntade under fredagen i Vänersborgs hamn och två alldeles norr om Dalbobron i Vänersborgsviken. Pinta kommer strax att slussa sig ner i fyra slussarna i Trollhättan och fortsätter sedan genom Göta Älv till lastens slutmål i Gdansk. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/5,6