Pumphuset i Trollhättan

Pumphuset i Trollhättan

Pumphuset i Trollhättan

Den röda tegelbyggnaden i Trollhättans Folkets Park är ett gammalt Pumphus. Idag används Pumphuset som sommargalleri för lokala konstnärer. Utställningsmiljön inne i Pumphuset är enkel men de stora fönstren erbjuder generöst med ljus. Pumphusets historia går tillbaka till början av 1900-talet då Vattenverket anlade ett pumphus med filterbassänger vid Hjulkvarn för att kunna hantera den växande befolkningens behov av rent vatten. Allt eftersom Trollhättan växte byggdes reningsverket ut men till slut klarade inte reningsverket belastningen från allt fler Trollhättebor och Göta älv blev allt mer förorenad. I början av 1960-talet byggdes ett nytt reningsverk på Överby och vattenverket på Hjulkvarn revs men Pumphuset och transformatorhuset sparades. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3