Ruhrtal vid Lilla Edetbron

Ruhrtal vid Lilla Edetbron

Ruhrtal vid Lilla Edetbron

Lastfartyget Ruhrtal från Portugal håller på att passera Lilla Edetbron. Strax efter passagen kommer fartyget att glida in i Ströms sluss. Ruhrtal är med sina mått i princip så stor som dagens slussar i Trollhätte kanal klarar av. Bilarna på väg 167 har tillfälligt fått stanna till för broöppningen. Lilla Edetbron är en bro över Göta älv strax söder om Lilla Edets kraftverk och Ströms sluss. Bron är en dubbelklaffbro och byggdes i slutet av 1970-talet. Bron öppnas och stängs med hydraulcylindrar inbyggda i klaffkamrarna. Den nya bron ersatt en äldre bro en bit norrut. Klaffdelen av den gamla bron revs när den nya bron stod klar och den kvarvarande bron används än idag och leder till den konstgjorda ön som blev till när Ströms kanal grävdes på 1820-talet. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/3,5