Scandica vid Ströms sluss

Scandica vid Ströms sluss

Scandica vid Ströms sluss

Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica glider ut ur Ströms sluss i Lilla Edet på sin resa söderut i Göta älv. Dagen innan har Scandica och en annan av Sjöfartverkets båtar, isbrytaren Ale, deltagit i Slussdagen i Trollhättan.  Scandica är byggt 1983, är 56,76 meter lång och 12,04 meter bred. Sjöfartsverket har i dagsläget 18 arbetsfartyg och de jobbar i huvudsak i de olika farlederna med underhåll av olika anordningar för sjösäkerhet. Ströms sluss är den sydligaste av dom sex slussarna i Trollhätte kanal och har en lyfthöjd på 6 meter. Samtliga av dagens sex slussar är från 1916 och dom har inom några år nått sin tekniska livslängd. Nya slussar är under planering men på grund av ogenomtänkt planering har man inte kommit fram till de nya slussledernas placering i Trollhättan. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0