Sine Bres lämnar Brinkebergskulles sluss

Sine Bres lämnar Brinkebergskulles sluss

Sine Bres lämnar Brinkebergskulles sluss

Lastfartyget Sine Bres har precis slussat klart i Brinkebergskulles sluss på sin resa söderut. Det är bara akterna som syns av Sine Bres när lotsen saktar styr ut fartyget ur slussen. Innan lastfartyget kommer till västerhavet väntar ytterligare fem slussar, fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. Trollhätte kanal är en viktig kommunikationslänk och många företag runt Vänern är beroende av transporterna. Dagens slussar i Trollhätte kanal är från 1916 och är för små men nya slussleder är under utredning. Målsättningen är att nya slussleder skall vara klar till 2030 men det beror givetvis på när bygget kommer igång. Den av Sjöfartsverket planerade sträckningen genom Trollhättan har med rätta fått mycket kritik och var leden kommer att gå är i dagsläget oklart. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/3,2