Tidan i Brinkebergskulles sluss

Tidan i Brinkebergskulles sluss

Tidan i Brinkebergskulles sluss

Lastfartyget Tidan är på väg ut ur Brinkebergskulles sluss och har påbörjat sin resa söderut i Trollhätte kanal. I Brinkebergskulle har fartyget kommit 6 meter närmare havsytan och i återstående fem slussar i Trollhätte kanal kommer fartyget sänkas ytterligare 38 meter innan det är in nivå med västerhavet. Det ser ut som Tidan nästan inte skall kunna ta sig ut ur slussen och det är med minsta möjliga marginal som fartyget får plats i Trollhätte kanals slussar. Det typen av fartyg som är så stora som de nuvarande slussarna klarar av brukar kallas för vänermax. Nya slussar med större kapacitet beräknas stå klara runt 2030. Fören på Tidan ligger väldigt högt och djupgåendet är där bara 2 meter. Eftersom fartyget ligger så högt får man förmoda att fartyget går utan last till sin nästa hamn. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,6