Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

Tp-lok 3503 i Gräfsnäs

I början av 1950-talet var ångloken på den smalspåriga Västgötabanan hårt nerslitna och det var en akut brist på dragfordon hos SJ. Man diskuterade olika möjligheter men kom fram till att satsa på det stora och gröna dieselloket med littera Tp. Diesellokens inträde på Västgötabanan innebar samtidigt att ett stort antal ånglok gick skrotdöden till mötes. Total anskaffades 25 diesellok av den här typen under åren 1953 till 1954. Under de första åren användes Tp-loken i första hand nästan uteslutande i persontrafiken. Tp-lok 3503 flyttades senare till Småland och Östergötland men återvände till Skara lokstall i början av 1970-talet. Under lördagen på Museibanans dagar 2018 användes återigen Tp 3503 för persontransport och ses här vid ett uppehåll i Gräfsnäs. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/7,1