Två tåg på Antens station

Två tåg på Antens station

Två tåg på Antens station

Det fanns många avgångar och många olika sorters tåg att välja på för den tågintresserade när Anten Gräfsnäs Järnväg ordnade Museibanans dagar i helgen som gick. En konduktör på ångtåget samspråkar med tågklareraren i Anten strax innan den ljusgula rälsbussen Yo1 skall avgå från stationen. Trettio minuter efter rälsbussens avgång är det dags får ångtåget att lämna stationen och ytterligare en timma senare lämnar ett diesellok med vagnar stationen. Första vagn efter ångloket BLJ 6 är den enda bevarade smalspåriga postvagnen och det gula brevinkastet syns tydligt. Det gäller för tågklarerarna på de tre stationerna längs banan att hålla ordning på tågen så bara ett tåg finns på spåret samtidigt för möten kan bara ske på stationerna. Här finns fler bilder från Museibanans dagar 180825-26.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0