Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka

Trollhättans kyrka ligger vackert beläget nära de berömda fallen i Trollhättan på en av kanalöarna och är omgiven av vatten. Under slutet av 1800-talet var Trollhättan en växande stad och tillkomsten av Trollhätte kanal bidrog kraftigt till stadens utveckling. Den växande industriorten hade till en början en tillfällig gudstjänstlokal i en skolbyggnad. Nya Trollhätte Kanalbolag lät 1860-1862 uppföra Trollhättans kyrka, som efter invigningen den 14 september 1862 överlämnades till församlingen som en gåva. Kyrkan är uppförda i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelswärd på en klippa i Göta älv mitt i kanalsystemet. 1896-1897 uppfördes en sakristia i nordväst på Kanalbolagets bekostnad och samma år tillkom glasmålningar av Folke Zettervall. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/ 2,8, 1/160 s och f/10