Väntande rälsbuss

Väntande rälsbuss

Väntande rälsbuss

Bilden visar den klassiska rälsbussen med sitt karaktäristiska utseende i vinterskrud, nu vårdad av Anten Gräfsnäs Järnväg. Vagnen kan vara ett renoveringsobjekt men den kan också utgöra värdefulla reservdelar till de andra rälsbussar man har i trafik. Den här generation rälsbussar blev populär från mitten av femtiotalet och byggdes av Hilding Carlsson i Umeå. Den här generationen motorvagnar kunde köras av en förare med upp till åtta ihopkopplade vagnar. Här finns fler bilder från Anten Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 85 f/1,2 II, 1/2500 s och f/1,2