Vardefjell med slagsida i Trollhättan

Vardefjell med slagsida i Trollhättan

Vardefjell med slagsida i Trollhättan

Lastfartyget Vardefjell från Norge ligger med slagsida vid kajen intill Rysskranen i Åkerssjö i Trollhättan. Styrbordssidan ligger nästan en halv meter högre än babordssidan. Vid den här kajen brukar kemtankern Oraness lägga till för att lossa bioolja till WestEnergy. Vardefjell har legat vid kajen i ungefär ett halvt dygn och fartyget kommer närmast från Otterbäcken där hon lastat skrot. Plötsligt ljuder fem signaler från fartygets signalhorn och flera personer tar sig upp på taket till styrhytten. En del aktiviteter pågår ombord men företrädesvis ganska högt upp på fartyget och lite senare går ytterligare en person ombord. Lite knappt en timma senare ligger fartyget vågrät i vattnet och kort därefter fortsätter hon resan söderut i Trollhätte kanal och mot Mo i Rana i Norge. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,0