Förändrad landskapsbild

Förändrad landskapsbild

Förändrad landskapsbild

Utsikten mot Vassbottten från Vänersborgs hamn är sig inte längre lik. Den över 100 år gamla och helt unika järnvägsbron är nermonterad och förmodligen på väg att förvandlas till skrot om den inte redan gått skrotdöden tillmötes. Bron har underhållits så bristfälligt av Trafikverket att den nu måste skrotas och när en ny bro åter är på plats kan dröja när samma Trafikverk är inblandad även i den nya bron. Tyska bron, som den också kallades, vann förmodligen inget skönhetspris under sin livstid med den var ändå en uppskattad landskapsprofil, antingen i uppfällt läge eller i nedfällt läge. Det är gott om isflak i Vänersborgs hamn och isbrytarna har verkligen fått göra själ för sin lön denna vinter, både i Trollhätte kanal och på Vänern. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 250 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/13