Maureen S vid Olidebron

Maureen S vid Olidebron

Maureen S vid Olidebron

Lastfartyget Maureen S har slussat klart i Trollhättan en mulen vinterdag och har nu kommit till Olidebron. Efter fartyget gled ut ur den översta slussen fortsatte det genom Åkers sjö för att fortsätta i den sprängda Bergkanalen, som går genom centrala Trollhättan. Det har börjat skymma och den redan mulna himlen bidrar till att det mörknar på. Maureen S är på väg till Lidköping med sin last och när fartyget passerat Dalbobron i Vänersborg kommer lotsbåten möta upp för ett lotsbyte. Nu tar vänerlotsen över och följer med fartyget till Lidköping. Lidköpings hamn är den vänerhamn som har störst omsättning på gods sett till volymen. Hamnen i Lidköping är inriktad på jordbruksprodukter och fasta bränslen, jordbruksprodukter hanteras på den östra kajen och bränsle på den västra. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/4,0