Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan

Järnvägsbron i Trollhättan består egentligen av två broar, en lyftbro och en fast bro. Lyftbron består av fyra 40 meter höga betongpelare och är den enda av sitt slag i Sverige. Bron manövreras via kraftiga vajrar, som löper över linhjul i toppen av betongtornen. För att underlätta manövreringen finns flera motvikter. När bron är i sitt översta läge kan fartyg med en höjd upp till 27 meter passera under bron. Bron behöver inte öppnas hela vägen varje gång utan öppningshöjden kan anpassas efter fartyget. Bron står förankrad på ett djup av mellan 6 och 13 meter i älven. Fartyg som skall passera via Göta älv och Trollhätte Kanal måste passera genom farleden under den lyftbara järnvägsbron. Bron är tillverkad i Holland och den invigdes den 9 november 2001. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/14