Järnvägsbron i Vargön

Järnvägsbron i Vargön

Järnvägsbron i Vargön

Ett lokaltåg från Västtågen håller på att passera järnvägsbron över Göta älv i Vargön. Den låga vintersolen skapar ett varmt ljus över stålkonstruktionen, som speglar sig i Göta älvs vatten. Den nuvarande bron är från 1947 och ersatte den ursprungliga så kallade Stålbron över älven. Den ursprungliga bron konstruerades av järnvägspionjären major Claes Adelsköld och förde Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, UVHJ, över Göta älv. När den nuvarande bron sattes på plats hade ytterligare en kanalarm tillkommit i Göta älv alldeles väster om urprungsbron, Sjöbodakanalen. Ytterligare en exakt liknande järnvägsbro fick därför byggas över älven. Bytet av bron genomfördes på en natt och de båda broarna är tillverkade av Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/11