Sine Bres vid järnvägsbron i Trollhättan

Sine Bres vid järnvägsbron i Trollhättan

Sine Bres vid järnvägsbron i Trollhättan

Klockan har hunnit bli halv fem på decembereftermiddagen när det röda lastfartyget Sine Bres passerar järnvägsbron i Trollhättan. Sine Bres är 87,9 meter lång och 12,6 meter bred och är nu på väg till Aviero i Portugal. Sine Bres har för tillfället ett djupgående på 5,3 meter vilket innebär att hon bär så mycket last det för närvarande är möjligt i Trollhätte kanal. Storleken på fartygen i Trollhätte kanal bestäms i första hand av slussarna men nya och större slussar är under planering. De nya slussarna beräknas vara klara 2030 då nuvarande slussar i kanalen har nått sin tekniska livslängd. Med större slussar i Trollhätte kanal räknar man med att den viktiga Vänersjöfarten kan effektiviseras genom att använda större fartyg och landsvägarna därmed kunna avlastas. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 1600 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,0