Luto och Kanalia i Bergkanalen

Luto och Kanalia i Bergkanalen

Luto och Kanalia i Bergkanalen

Bogserbåten Luto knuffar på pråmen Kanalia i Bergkanalen, som går genom centrala Trollhättan. Framför pråmen går bogserbåten Goliath och drar pråmen. Luto hjälper inte bara till med att knuffa på utan hjälper också till att styra aktern så pråmen kommer in i dom trånga slussarna i Trollhätte kanal. Ombord på pråmen finns ett 16-axlat och låglastat släp med en stor maskin. De två bogserbåtarna har under dagen förflyttat pråmen i långsam fart upp genom Göta älv och Trollhätte kanal. I Vänersborgs hamn gör ekipaget ett uppehåll under drygt ett dygn för att invänta att vinden mojnar innan resan över Vänern till slutmålet i Lidköping fortsätter. Längs den sprängda Bergkanalen finns populära promenadstråk, som flitigt används av Trollhätteborna. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/9,0