Naven vid Bommeslussen

Naven vid Bommeslussen

Naven vid Bommeslussen

Lastfartyget Naven har precis svängt av från Göta älv in i den grävda kanalen Karls grav, som förbinder Göta älv med vänerviken Vassbotten. Karls grav byggdes för att komma runt fallen i Vargön och fartygen kunde på så sätt skulle nå Vänern. Naven är fullastad med björkmassaved till Gruvöns pappersbruk i Grums och befinner sig nu mitt för Bommeslussen. När Göta kanal öppnades 1832 var dom slussarna större än slussarna i Göta älv och större fartyg fick därför lastas om i Vänersborg. Man insåg snart problemet och nya slussar började planeras. De större slussarna vid Brinekbergskulle stod klara 1841 och hela Trollhätte kanal var utbyggd 1844. Dagens slussar är från 1916. Den nedersta slussen vid Brinkebergskulle kallas Bommeslussen, efter en bom som låg tvärs över kanalen för att stoppa timmer. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/7,1