Leckö och Naven i Vänersborg

Leckö och Naven i Vänersborg

Leckö och Naven i Vänersborg

Lastfartyget Naven är klar med slussarna i Trollhätte kanal och passerar nu genom Vänersborgs hamn. I hamnen ligger Leckö och fartyget ligger väldigt högt i vattnet vilket är ett tecken på att hon väntar på att ta ombord last. Det är uppenbarligen inte akut med att ta ombord last för denna dag pågår ingen lastning. Naven kommer fortsätta ut på Vänern till Gruvöns pappersbruk i Grums med sin last av björkmassaved. Lotsbåten har lagt ut från kajen och följer med Naven en bit ut på andra sidan Dalbobron där ett lotsbyte sker och vänerlotsen tar över fram till Gruvön. I bakgrunden till höger syns den uppfällda järnvägsbron, som också kallas Tyskbron. Trafikverket är ansvarig för underhållet och har skött det på ett sätt som gör att bron nu kommer vara ur funktion för järnvägstrafik i två års tid! Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/4,5