Prima Lady lämnar Lilla Edet

Prima Lady lämnar Lilla Edet

Prima Lady lämnar Lilla Edet

Lastfartyget Prima Lady från Finland håller på att lämna Lilla Edet efter att ha legat vid kaj under 3,5 timmar alldeles efter Ströms sluss. Fartyget passerar strax klaffbron och kan fortsätta sin färd på Göta älv. Prima Lady har varit i Karlstad och lossat sin last och med tanke på hur högt hon ligger i vattnet verkar det som hon går tom till sin nästa hamn Malmö. Den nuvarande slussen i Lilla Edet från 1916 ersatte två slussar från 1832. Slussarna från 1832 ersatte i sin tur en underdimensionerad sluss på östra sidan av fallområdet. Namnet har slussen fått från det intilliggande Ströms slott och Ströms sluss ingår idag i Trollhätte kanal.På området finns också det som brukar benämnas som Sveriges första sluss från 1607, som man än idag kan beskåda. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/10