1800 års slussled i Trollhättan

1800 års slussled i Trollhättan

1800 års slussled i Trollhättan

De översta slusstrapporna i 1800 års slussled omges av vackra höstfärger. Efter flera misslyckade försök under 1700-talet stod slussleden klar 1800. Fartyg med en lastförmåga på 140 ton kunde nu passera genom slussarna. Arbetet med 1800 års slussled påbörjades 1794 under ledning av Erik Nordewall och utfördes med enkla redskap men med en stor arbetsstyrka av både människor och djur. Under vissa perioder arbetade upp till 900 militärer med kanalen plus hundratals specialarbetare av olika slag. Efter drygt fem års arbete kunde äntligen det första fartyget passera den 14 augusti år 1800. Den gamla drömmen om en farled mellan Vänern och Västerhavet var därmed äntligen förverkligad. Totalt behövdes åtta slussar för att ta sig förbi vattenfallen i Trollhättan med sin fallhöjd på 32 meter. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/3,5