RMS Goole i Trollhättan

RMS Goole i Trollhättan

RMS Goole i Trollhättan

RMS Goole är fullastad med timmer och är på väg söderut genom Trollhätte kanal och Göta älv. Hon har kommit till den gamla svängbron vid Nohab och är strax framme vid den översta slussen i Trollhättan. Innan RMS Goole kom till Trollhättan var hon uppe i Karlstad med sin last och lastade sedan en ny last av timmer, som skall till Riga i Lettland. Hon har efter överfarten på Vänern legat förtöjd vid väntbryggan strax söder om Brinekebergskulles sluss i ungefär ett halvt dygn. På grund av muddringsarbeten i Göteborg har sjöfarten tvingats till ett långt avbrott och farleden i Göteborg är under en veckas tid bara öppen för trafik under natten. Tre andra fartyg har också varit tvungna att ligga stilla vid väntbryggor i den norra delen av Göta älv på grund av att arbetena i Göteborg inte kunna skötas på annat sätt. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/250 s och f/5,0