Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Fartyg som är på väg norrut i Trollhätte kanal och passerat den nya Stridsbergsbron möts av den här synen. Farleden går väster om den långsmala Stallbackaön och de fartyg som skall anlöpa hamnen i Trollhättan går på östra sidan om Stallbackaön in i Stallbacka kanal eller Stallbackaströmmen. Farleden gick tidigare genom Stallbacka kanal men las om när fartygen blev större och det blev trångt att passera hamnen. En bit fram väntar den fasta Stallbackabron och efter ytterligare en bit svänger fartygen av vänster in i den grävda kanalen Karls grav med Brinkebergskulles sluss. Hamnen i Trollhättan är ingen av Vänerns mest trafikerade hamnar och lasten på fartygen som anlöper hamnen har som regel koppling till den lokala industrin på Stallbacka. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/7,1