Säveån vid Vänga

Säveån vid Vänga

Säveån vid Vänga

Tittar man uppströms från den lilla ön Lycksalighetens ö i Säveån ser man kyrkan i Vänga och vattenfallet alldeles nedströms Vänga damm. Säveån flyter här från Vänga damm ner förbi Vänga kvarn och mynnar därefter ut i Säven. Vattnet forsar fram munter och här är Säveån inte mycket mer än en lite större bäck. Det är i dom här trakterna som Säveån har sin början. Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka används för att driva kvarnen vid Vänga och för drygt hundra år sedan också en ramsåg, som låg alldeles nedströms Vänga damm. Marken ligger nästan i jämnhöjd med Säveåns vatten och på båda sidor om ån kan man ta sig en promenad. Under våren och sommaren bildas en härlig grönska längs Säveån och träden skänker en behaglig skugga under varma sommardagar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/7,1