Sound Horizon och Luto i Bergskanalen

Sound Horizon och Luto i Bergskanalen

Sound Horizon och Luto i Bergskanalen

Sound Horizon och bogserbåten Luto har tillsammans tagit sig upp för Göta älv och Trollhätte kanal. De båda båtarna har precis klarat av den översta slussen i Trollhättan och fortsätter nu genom Bergskanalen. Gång- och cykelbron Olidebron har öppnats för att släppa fram båtarna. Bogserbåten Luto är förbunden med två tampar till akterna av Sound Horizon, som leder ekipaget framåt. Lite senare kommer båtarna lägga till i Trollhättans hamn. Sound Horizon är ett entreprenadfartyg, som helt kan hanteras från styrhytten. Fartyget används i olika sjöbaserade projekt och erbjuder bogsering, ankarhantering, transportering, sjöentreprenader, underhållsarbeten och dykeriarbeten. En inte allt för vågad gissning är att fartyget skall vara behjälplig vid bygget av Trollhättans nya bro, Stridsbergsbron. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/2,8