Svängbron vid Nohab

Svängbron vid Nohab

Svängbron vid Nohab

Svängbron över Trollhätte kanal byggdes 1915 av Nohab för transporter mellan järnvägsstationen och bolagets ursprungliga verkstäder, som låg mellan trafikkanalen och älven. Eftersom utrymmet var begränsat byggdes bron som en obalanserad svängbro men en pivot i ena änden och ben med stödhjul i andra änden. Hjulet löpte på en kuggstång på botten av kanalen. Bron svaghet är kuggbanan, som riskerar att slamma igen inte minst från det slam som fartygens propellrar rör upp vid passagen över kuggbanan. Ursprungligen fanns ett spårsystem på bron för att underlätta transporter till kraftstationerna och ställverken. Idag används inte bron längre men för ett tiotal år sedan användes den för transporter till kraftverken och slussarna. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/3,2