Fjärrvärmerök

Fjärrvärmerök

Fjärrvärmerök

Det blåser en västlig vind denna decemberkväll, som gör att röken från fjärrvärmeverket i Sävelund blir nästan parallell med marken. Röken lämnar skorstenen i en smal koncentrerad stråle men sprids sedan med vindens hjälp över en stor del av himlen. I toppen på den höga skorstenen sitter röda varningsljus, som skall varna flygplan för att här finns ett högt föremål. Normalt är röken nästan helt vit av all vattenånga den innehåller men med en så lång exponeringstid, som två minuter, kommer röken färgas av både de röda varningsljuset och övrigt omgivande ljus. Här finns fler kvällsbilder från Alingsås.

Canon 1D Mk IV ISO 100 EF 24-70 f/2,8, 120 s och f/9,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Landmärket på Sävelund

Landmärket på Sävelund

Landmärket på Sävelund

De varma avgaserna från den höga skorsten på fjärrvärmeverket i Sävelund bildar ett vitt moln av vattenågna mot den klarblåa januarihimmeln. Till cirka 90 % använder man flis att elda med men när det är riktigt kallt måste man komplettera med olja för att få ut den effekt som behövs, vilket har varit nödvändigt under de senaste årens stränga vintrar. I början på 2011 har man provat att ersätta den traditionella fossila oljan med bioolja, som är en vegetabilisk olja med raps som grund. När marken är snötäckt kan man se att snön i närområdet färgas svart av nedfallet från skorstenen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/6,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Distansvärme

Fjärrvärmeverket i Sävelund

Fjärrvärmeverket i Sävelund

Förbränningspannan på fjärrvärmeverket i Sävelund reser sig som en oljecistern mot den klarblå himlen en januaridag 2011. Till uppvärmningen används i huvudsak flis men även olja förekommer som komplement. Värmeverket levererar fjärrvärme till samtliga Alingsås Energis fjärrvärmekunder, som utgörs av både bostäder och industrier. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 24-70 f/2,8 1/640 s och f76,3
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)