Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

Klotväxel på Stallbacka industrispår

På Stallbacka industriområde i Trollhättan finns ett rostigt järnvägsnät med flera rödgula klotväxlar. Av de rostiga spåren att döma används inte spåren speciellt flitigt och det är oklart om dom används överhuvudtaget. Sly och annan växtlighet har ännu inte tagit över helt vilket kan tyda på någon form av aktivitet. Trollhättans stad äger spåren, som har en banlängd på 5900 meter. Järnvägen har varit viktig för många industrier på Stallbacka, inte minst den sedan många år tragiskt nog insomnade biltillverkaren Saab. Industrispårens öde verkar höljda i dunkel och man ser inga tecken på aktivitet runt spåren eller att dom trafikeras av några tåg. Trollhättans stad planerar dock att upphandla underhåll av industrispåren under året för att genomföras 2025-2027. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/800 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Göta älv vid Stallbacka i Trollhättan

Fartyg som är på väg norrut i Trollhätte kanal och passerat den nya Stridsbergsbron möts av den här synen. Farleden går väster om den långsmala Stallbackaön och de fartyg som skall anlöpa hamnen i Trollhättan går på östra sidan om Stallbackaön in i Stallbacka kanal eller Stallbackaströmmen. Farleden gick tidigare genom Stallbacka kanal men las om när fartygen blev större och det blev trångt att passera hamnen. En bit fram väntar den fasta Stallbackabron och efter ytterligare en bit svänger fartygen av vänster in i den grävda kanalen Karls grav med Brinkebergskulles sluss. Hamnen i Trollhättan är ingen av Vänerns mest trafikerade hamnar och lasten på fartygen som anlöper hamnen har som regel koppling till den lokala industrin på Stallbacka. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Rostiga spår i Stallbacka

Rostiga spår i Stallbacka

Rostiga spår i Stallbacka

Bakom hamnen i Trollhättan breder ett rostigt järnvägsnät ut sig och spåren leder till flera av industrierna på Stallbacka. De rostiga spåren visar inga tecken på att ha använts på länge och slyn håller på att ta över. Det är lite märkligt att spåren inte är inhägnade utan ligger helt öppet. Ett av spåren leder ända bort till Saab gamla fabriker, som nu mer eller mindre ligger öde. De anrika fabrikernas öde och framtid är åter höljda i dunkel. Lokalerna passar utmärkt till industri med behov av lite större lokaler med bra läge, som dessutom erbjuder med mycket goda kommunikationer med både landsväg, sjöfart och järnväg. Under Saabs storhetstid användes spåret för att transportera främst delar till och från fabriken. Saab transporterade bland annat karosser med järnvägen till Arlöv, där man hade en fabrik för sammansättning. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/7,1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)