Tjurholmen

Tjurholmen

Tjurholmen

Från utsikten överst på Ranneberget kan man se Tjurholmen och Göta Älv samt dess förgrening Kungsleden väster om Tjurholmen. Fornborgar har troligen fungerat som försvarsanläggningar från yngre järnålder och in i medeltiden. Fornborgen är ett berg där man med stenmurar och träpallisader stängt till möjligheten för fienden att ta sig upp. Vid Ranneberget i Älvängen fanns tidigt en fornborg och här hade man utmärkt utsikt över annalkande fiender. På båda sidor om Göta Älv låg fornborgar och med hjälp av vårdkasar kunde man varna för annalkande fiender redan när dom var ute till havs. Fornborgen på Ranneberget saknar tillgång till vatten uppe på berget och den har därför troligen bara används tillfälligt men det finns en vattenkälla alldeles nedanför berget. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/6,3