Uppfälld järnvägsbro i Vänersborg

Uppfälld järnvägsbro i Vänersborg

Uppfälld järnvägsbro i Vänersborg

En liten fritidsbåt passerar under den uppfällda järnvägsbron i Vänersborg men det är inte därför bron är uppfälld. Bara några minuter tidigare har lastfartyget Nossan fullastat med timmer passerat under järnvägsbron och därefter passerat under den uppfällda Dalbobron. Lastfartyget fortsatte därefter norrut över Vänern med sin last av timmer. Järnvägsbron är en klaffbro över Trollhätte kanal i Vänersborg och byggdes 1914. För att kunna lyfta klaffbron krävs en motvikt i betong på 400 ton. Bron konstruerades av svensken Ernst Nilsson men brokonstruktionen är utvecklad av den amerikanske ingenjören Joseph Baermann Strauss, som är mest känd för att ha konstruerat Golden Gate-bron i San Francisco. Bron är 43 meter lång och byggd av nitade plåtbalkar. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 1/100 s och f/11