VGJ 24 på vändskivan i Gräfsnäs

VGJ 24 på vändskivan i Gräfsnäs

VGJ 24 på vändskivan i Gräfsnäs

Ångloket VGJ 24 är på väg att få sig en åktur på vändskivan i Gräfsnäs för att få rätt riktning när det skall dra tågsetet tillbaka till Anten. Vändskivan vrids runt enbart med handkraft och för att det 47 ton tunga loket enkelt skall gå att vrida runt måste lokföraren placera loket med stor precision så att det balanserar perfekt på den pivotupphängda skivan. Vändskivan fanns inte här från början utan har flyttats hit av medlemmarna i Anten-Gräfsnäs Järnväg. Tack vare vändskivan kan loken köras i rätt riktning även tillbaka och innan vändskivan fanns på plats hade man en mängd olika mer eller mindre fantasifulla lösningar. Kvällssolen kastar sina varma solstrålar på sotskåpet på ångloket, som i det ljuset ser nästan ljusgrått ut. De försommargröna träden bildar en fin bakgrund till det svarta loket. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/8,0