VGJ 24 vid vattenhästen i Kvarnabo

VGJ 24 vid vattenhästen i Kvarnabo

VGJ 24 vid vattenhästen i Kvarnabo

Ångtåget som dras av ångloket VGJ 24 har precis stannat i Kvarnabo för att fylla på vatten från vattenhästen. Ur skorstenen ryker det och från lokets cylindrar strömmar vit vattenånga. Resenärerna brukar samlas runt vattenhästen för att intresserat titta på när vatten forsar från vattenhästen ner i tendern. Vattnet kommer från sjön Anten och det går åt cirka tre till fyra kubikmeter vatten för en resa tur och retur mellan Anten och Gräfsnäs. I Kvarnabo har ångtågen stannat ända sedan Västgötabanan öppnades i januari år 1900. Ångloken förbrukade mycket vatten och med jämna mellan rum måste man fylla på vatten. VGJ 24 är ett så kallat tenderlok vilket innebär att loket drar en speciell vagn efter sig, en tender, i vilken det finns både kol och vatten. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f72,8, 1/160 s och f/13