Wilson Drammen och Birthe Bres

Wilson Drammen och Birthe Bres

Wilson Drammen och Birthe Bres

Lastfartygen Wilson Drammen och Birthe Bres möts i Åkers sjö i Trollhättan, som ligger strax norr om översta slussen. Wilson Drammen anländer till Åkers sjö några minuter innan Birthe Bres har slussat klart och får ligga och vänta en stund. Den sprängda Bergskanalen, som går genom Trollhättan, är smal och är en olämplig plats för stora fartyg att mötas på. Wilson Drammen är ett nästan 88 meter långt fartyg registrerat på exotiska Barbados men trafikerar trots det de betydligt mindre exotiska breddgraderna i Sverige. Fartyget är närmast på väg mot Gdansk i Polen. Det knallröda fartyget Birthe Bres hör hemma på lika exotiska Antigua och Barbuda men är ändå hemmastadd i de Nordiska farlederna. Bithe är i princip lika stort som Wilson och både är bulkfartyg. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/8,0