Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan

Gästhamnen i Trollhättan ligger i omedelbar anslutning till slussarna och är väldigt populär. Så fort vårvärmen börjar komma på allvar fylls hamnen med motorbåtar och segelbåtar. Lägger man till i gästhamnen finns mycket att titta på i slussområdet med sin spännande historia, som sträcker sig över flera århundraden. Här finns också Kanalmuseet, som skildrar den historiska utvecklingen av slussområdet i Trollhättan. Slussområdet bjuder också på fina promenadstråk längs slussleden och fina gräsytor i parkområdet Gamle Dal’n. I förgrunden syns slussportarna i den översta av Trollhättans fyra slussar. När norrgående fartyg är klara med den slussen fortsätter dom ut i Åkerssjö för att därefter glida in i den sprängda Bergkanalen, som går genom centrala Trollhättan. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/5,6