Gustafs slussar vittrar sönder

Gustafs slussar vittrar sönder

Gustafs slussar vittrar sönder

Sveriges enda bevarade tegelsluss, Gustafs slussar, håller på att vittra sönder. Slussen ligger några hundra meter norr om Brinkebergskulle och på Onsjö-sidan av Carls grav. Från början var det två slussar varav de kvarvarande resterna var en bestämmandesluss och nedströms om denna låg en sänksluss. De båda slussarna var hopkopplade med tre slussportar. Bredvid fanns en hundra meter lång utgångskanal, som också var gjort av lokalt tegel. Slussarna ersatte 1777 Tessins sluss, som var för liten för att hantera fartyg. Tessins sluss tillkom i samband med att man rustade upp Carls grav mellan Vänern och Göta älv 1752. De vackra tegelstenarna har slagits på det lokala tegelbruket i Brinkebergskulle och är betydligt lägre än vanliga tegelstenar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, /60 s och f/3,2