Hövdingehallens tak

Hövdingehallens tak

Hövdingehallens tak

Den största och mest imponerande byggnaden i Ale vikingagård är Hövdingehallen. Byggnaden har byggts efter en förebild från Tissö på Själland i Danmark. Huset är byggt i ek och med samma teknik man använde under vikingatiden. Det vackra och bågformade taket taket består av tusentals sågade och grova träspån. Överst på byggnaden tronar en vacker drake. Hövdingehallen är 17 meter lång, 7 meter bred och 7 meter hög. Det är belagt att vikingarna hade trägolv i sina hus men i Hövdingehallen har man av säkerhetsskäl istället valt stenplattor kring eldhärden i byggnadens mitt. Huset stod klar 2007 och från 2015 drivs hela anläggningen av Ale vikingagård-Byalag, innan dess var Ale kommun ansvarig för vikingagården. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/10