Landsvägsbron en novemberdag

Landsvägsbron en novemberdag

Landsvägsbron en novemberdag

Detta var den vy som mötte trafikanterna på väg söderut fram till 1960-talet strax innan man kom till Anten. En stabil stenbro med stålbalkar som vilar på granitblock och innan underfarten en skylt som uppmärksammar trafikanterna att största höjd under bron är 3,05 meter. Innan den smalspåriga Västgötabanan las ner 1970 hade vägen slingrats sig fram genom landskapet långt innan järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Järnvägen byggdes så rakt som möjligt och landsvägen kom att korsa järnvägen åtskilliga gånger men i samband med att Västgötabanan las ner kom den nya landsvägen i sin helhet att ligga väster om den gamla järnvägssträckningen. Det har varit en lugn period för landsvägsbron efter sommartrafiken men i början av december trafikeras bron av Tomtetåget. Här finns fler bilder från Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/5,0